Đăng ký dự thi

Giới thiệu CiC

Liên hệ

CiC 2021

CiC 2021

Đăng ký tham dự

Ngày         Giờ           Phút        Giây

00
00
00
00

:        :         :

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp
Creative Idea Challenge - CiC 2021

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp
Creative Idea Challenge - CiC 2021

Thông tin liên hệ

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG -HCM

Phòng I.101, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG - HCM, Đường Võ Trường Toản, KP.6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

(028) 372 444 04

cic.itp.vn

cic@vnu-itp.edu.vn

Creative Idea Challenge - CiC 2021

Trang chủ